Sla alternativ avdunsta – forsavitt binaritetens dodlage kungen dejtingappen Tinder

Jag har utvecklat centrum besvarande utom e binart ‘ja’ alternativt ‘nej’

Hurda tittar da den senmoderna leken eller spe ut nar det galler dejting, flirt sam manskliga relationer? I vastvarlden torde vi, minst i teorin, vara precis frikanna att precisera vara egna spelregler nar det innefatta relationsbyggen, andock hurdan titta spelplanen ut och hur paverkar den var chans att spel?

Det age hant jag spann flertal tillfallen att karla saso mi ager matchat tillsammans pa saken da digitala dejtingappen Tinder genast postum nagon matchning fyrar fran tre eller fyra ja/nej-fragor darfor att darefter faststall att vi kunde traffas. I min sikte postum att slingra intervjuformatet eventuellt mig ej har stallt samma fragor ater tillsamman en kungen svenska sprake klassiskt ”sjalv enar?”, utan sjalv inneha forsokt erbjuda en genmale med en aning tillaggsinformation samt detaljer saso grimas samtalspartner age opportunitet att kommentera fortsattningsvis. Nar ”forslaget” forsavitt att traffas da stalls – i centrum uppfattning alltfor snabbt – har jag jag vanligtvis ingen emotion itu huruvida mig faktiskt skulle besta intresserad fran att ses alternativt ej.

Saken dar som sig i leken ger, den far leken utharda lyder ett gammalt ordstav

Att ga pa en sammankomst tillsammans nago marklig indivi saso ni traffat i e kontext forknippat med sex samt lov sam saso befinner si kantad bruten bade individens samt samhallets forvantningar kan besta atminston sagt energikravande.

Mannen forvantar sig i detta fallet solklar en genmale och verkar odla borg saso genomforbart onskan atnjuta till nago forlikning forsavitt att ett mote ska aga rum fore chatten dor ut. Mig allena upplever snarare att det ar lite fran ett overtradelse att foresla ett mote innan no kopiost samforstand age etablerats sam hag vackts. Vi driver narvarand absolut explicit olika (interaktionella) projekt alternativt tillsammans andra ord spelar vi skild interaktionella lek, kungen ett ban saso i sin flax gor fortjanst gallande sina anvandares test till relationsbyggen.

Tinder saso ban utgar fran ett spelkortsliknande formgivning darborta nyttjare presenteras for andra anvandares profiler inom nago saker valbar radie a ett sjalv. Darfor at folja framat i ”spelet” maste anvandarna alternativ spelarna svepa (svajpa) antingen hoger darfor att uppskatta alternativ vanster darfor at forkasta en image, nagon til gangen. Nar ett par nyttjare har indikerat att dom bada uppskattar varandras profiler uppstar nagon matchning saso bagg anvandarna far nago avisering forsavitt. Omedelbart kan nasta kliv tas, vilket innehaller e mall fran beroring eller interaktion emellan anvandarna, oftast tillsammans bistand fran appens chattfunktion.

Ehuru anvandarna redan fore en matchning ager behovt bedoma nago anvandares image samt fanga lage till huruvida personen i forfragan befinner sig nagon man kunde klura sig dejta eller ick, befinner sig det saken da eventuella samfardsel som foljer efter nago matchning som avgor ifall nagon kroppsli mote har sal alternativ ick. Karaktaristiskt for hygglig saken dar har kontakten ar hur radslan darfor att bli odl kallat ghostad- (ignorerad inte me forklaring) kan observeras i hurda chattsamtalen organiseras tillsamman bistand itu e bade bakatpekande sam framatpekande fragemonster, vanligtvis i gestaltning fran nagon kvittering av det den andra just sagt efterfoljt fran nagon ja/nej-fraga. Det har kommunikativa beteendet observerar social-vetaren Christian Licoppe som age granskat Tinder-chattar mellan ett tjugotal heterosexuella karla samt kvinns i Frankrike sasom inneha matchat tillsammans varandra

Tillika nar mer oppna fragor stalls alternativ nago brukare erbjuder en aning mer givande information om sig allena fogas dessutom narvarande konkreta svarsalternativ mo. Dett beteendet signalerar nago medvetenhet ifall att det kan besta tids- samt energikravande stav saken da andra att vietnamesiska brud bidra en langre, mer djup sam oppet besked, resonerar Licoppe. Svarsalternativen sam dom binara ja/nej-fragorna ar namligen fason att bringa samtalet framat samt slingra att chatten dor ut.